• Plaćajte Garmin satom uz Visa kartice

    Brži, sigurni i pogodniji način plaćanja. Od sada možete beskontaktno plaćati bilo gde i bilo kada uz Garmin sat i prednosti Visa kartica.

Visa airport
Garmin Pay対応カード

Kako da podesite Garmin Pay?


Kako da izvršite Garmin Pay plaćanje?

Garmin Pay対応カード

Koje prodavnice prihvataju Garmin Pay?

Contactless symbol.

Banke koje podržavaju Garmin Pay