Plaćajte Garmin satom uz Visa kartice

Brži, sigurni i pogodniji način plaćanja. Od sada možete beskontaktno plaćati bilo gde i bilo kada uz Garmin sat i prednosti Visa kartica.

CVV number can be found on the backside of a Visa card
A woman at the airport making a payment with a watch
Garmin Pay対応カード

Kako da podesite Garmin Pay?


Kako da izvršite Garmin Pay plaćanje?

Garmin Pay対応カード

Koje prodavnice prihvataju Garmin Pay?

Contactless symbol.

Banke koje podržavaju Garmin Pay