• Visa Ready

    Brz način za proboj
    inovativnih platnih rešenja
    na tržište

Šta je Visa Ready?

Visa Ready je partnerski program koji će obezbediti da nova generacija platnih rešenja za treća lica ispuni bezbednosne standarde i specifikacije kompanije Visa. Uz pomoć pečata odobrenja Visa Ready, buduće inovacije će biti brzo prihvaćene u svetu.

High tech team at table working on laptops and tablet.

Da li su vam potrebne dodatne informacije?