Platforma Visa Analytics

Fokusirana na podatke, vođena učinkom.

Delanje zasnovano na analitici

Platforma Visa Analytics je moćan softverski paket koji pruža uvide i industrijske pokazatelje¹ zasnovane na podacima, podržane globalnom platnom mrežom kompanije Visa i vrhunskim naučnim metodama korišćenja podataka.

Ključne pogodnosti

Lako možete pristupati² podacima iz prethodne tri godine o Visa debitnim, kreditnim i pripejd karticama³ iz čitavog portfolija Visa kartica, što vam može pomoći da analizirate učinak sa aspekta vlasnika kartice, trgovca i transakcija. Nije neophodna integracija različitih tehnologija.
arrow mark showing rise in a growth chart

Moćni pokazatelji¹

Aplikacije u okviru platforme Visa Analytics pružaju pokazatelje o tržištu i konkurenciji koji vam mogu pomoći da otkrijete ključne prilike.
image of a rocket

Pogled u budućnost

Platforma Visa Analytics koristi napredne naučne metode korišćenja podataka i veštačku inteligenciju koja vam može pomoći da proširite svoj portfolio i bazu klijenata.
image of global net

Globalni domet

Platforma Visa Analytics je pouzdana i bezbedna i pruža podatke dobijene iz jedne od najvećih platnih mreža na svetu.

Realni rezultati

Platforma Visa Analytics daje realne rezultate u oblastima osnovnih delatnosti i novih inicijativa i pomaže vam da smanjite broj prevara, povećate efikasnost i još mnogo toga.
A Visa card being handed to a salesperson in a retail store
woman working on her system in the office

Sposobnosti

Platforma Visa Analytics pruža široku paletu aplikacija, izveštaja i alatki5 koji mogu da pomognu izdavaocima, sticaocima i trgovcima kobrendiranih kartica da otkriju prilike koje bi iz temelja promenile njihovo poslovanje.
Product screen shot of portfolio diagnostics
Illustration of Travel predict and more information on where to start and how to Grab total opportunity, Analyze Travel personas and apply predictive intelligence.
Product screen shot of cardholder analysis
Product screen shot of authorization analysis
Product screen shot of portfolio manager tool

Početak rada i podrška

Lako je započeti rad i dobiti podršku.
image of a document and pencil

Potpišite ugovor i prijavite se

Nakon sklapanja zadovoljavajućeg ugovora, ovlašćenim korisnicima ćemo obezbediti pristup.
image of a person

Početka obuka

Stručnjaci kompanije Visa pružiće obuku prilagođenu konkretnim radnim mestima, očekivanjima i bolnim tačkama vaših korisnika.
image of a bubble question

Kontinualna podrška

Naknadne obuke i objedinjeni vebinari održavaće se kontinualno. Moguća je i individualna podrška.

Da li ste spremni da počnete?

Kontaktirajte vašeg Visa predstavnika ili kliknite na link ispod.