• Visa Ready

    Iskoristite novu vrstu trgovaca koja vam može obezbediti izuzetne poslovne mogućnosti na mPOS.

Visa Ready

Bezbedna rešenja koja ispunjavaju standarde plaćanja kompanije Visa.
1

Pristupite

Visa će vam pomoći sa specifikacijama, SDK skupom razvojnih alata i najboljom praksom plaćanja preko mobilnog telefona.
2

Potvrdite

Potvrda Visa Ready uverava sve zainteresovane strane da rešenja za plaćanje razvijena od trećih lica ispunjavaju bezbednosne standarde kompanije Visa.
3

Brzina

Rešenja sa Visa Ready odobrenjem mogu izaći na tržište ranije zahvaljujući razvojnoj i marketinškoj podršci kompanije Visa.

A woman driving a black convertible car and a man in the passenger seat.
A woman using a smartphone and man using a laptop both sitting on a couch in front of a television.

Zanima vas Visa Ready?

Možemo da vas povežemo sa dobavljačima rešenja