• Visa Checkout predstavlja platformu za integraciju sa digitalnim novčanicima

Interconnection between Visa credit card, laptop, smart phone, and smartwatch illustrated by dotted line.

Povećava obim plaćanja

Visa Checkout vam omogućava da vlasnicima kartica pružite jednostavan i bezbedan način da kupuju i plate odmah, čime se povećava trošenje u e-trgovini.

Predvodi uz vaš brend

Visa Checkout promoviše brend izdavalaca u prostoru digitalnog plaćanja, poboljšavajući utisak o izdavaocima kao liderima u oblasti inovacija.
An illustration showcasing different variations of the Visa Checkout button.

Štiti vaše vlasnike kartica

Visa Checkout procenjuje rizik pri svakom događaju i stvara bezbednu osnovu za neometano iskustvo kupovine.
Laptop displaying secure padlock and tablet displaying fingerprint.
Online shopping on a mobile phone using Visa Checkout.
Woman seated at the bar with a friend at a restaurant smiling down at her phone.

Steknite pristup besplatnim marketinškim resursima

Registrujte se na sajtu Visa Online da biste dobili naš besplatan komplet marketinških alata.