• Postanite dobavljač

    Sarađujte sa Visa kompanijom i unapredite postojeću mrežu.

Visa i dobavljači

Globalno gradimo brend Visa u saradnji sa dobavljačima.

Portal iSupplier

Politike kompanije Visa

Smernice koje pomažu našim dobavljačima da zadovolje najviše standarde efikasnosti i delotvornosti.
avionsko krilo
čovek u odelu drži tablet
plaćanje Visa karticom

Različitost dobavljača

Business men and women exchanging greetings in office.