Postanite dobavljač

Sarađujte sa Visa kompanijom i unapredite postojeću mrežu.

Visa i dobavljači

Globalno gradimo brend Visa u saradnji sa dobavljačima.

Politike kompanije Visa

Smernice koje pomažu našim dobavljačima da zadovolje najviše standarde efikasnosti i delotvornosti.

Različitost dobavljača

Business men and women exchanging greetings in office.