• Postanite dobavljač

    Sarađujte sa Visa kompanijom i unapredite postojeću mrežu.

Visa i dobavljači

Globalno gradimo brend Visa u saradnji sa dobavljačima.
avionsko krilo
čovek u odelu drži tablet
plaćanje Visa karticom
Business men and women exchanging greetings in office.