• Stvaranje novih metoda plaćanja i primanja uplate

    Sarađujte sa Visa kompanijom kako biste unapredili svoja platna rešenja

Visa i sticaoci

Budite partner kompanije Visa da biste razvijali nove proizvode i usluge koje pružaju pametnija platna rešenja.
Person using a Visa payWave debit card at a payment terminal.

Visa pojednostavljuje usklađivanje sa bezbednošću PIN-a

Sticaoci kompanije Visa moraju osigurati da njihovi nezavisni agenti-sticaoci koji učestvuju u Visa PIN programu obave proveru svoje usklađenosti najkasnije do 31. decembra 2015.
Merchant using a mobile phone to complete a transaction