Dodatne informacije o privatnosti

Visa ima višestruku ulogu kao globalna kompanija za tehnologiju plaćanja. Kada postupamo kao pružalac usluga za izdavaoce Visa kartice i prodavce, prikupljamo i koristimo lične informacije isključivo u skladu sa ovlašćenjima iz ugovora sa našim klijentima. Ukoliko imate pitanja o načinu na koji ove kompanije rukuju vašim ličnim informacijama ili želite da ostvarite svoja prava, možete ih kontaktirati direktno. Na primer, ukoliko ste se prijavili za povraćaj gotovine ili ponude lojalnosti sa vašom finansijskom ustanovom ili prodavcem, za više informacija se možete obratiti toj kompaniji.

Sledeće veze mogu da ponude više informacija o vrstama informacija koje obrađujemo. Ove veze vam takođe omogućavaju da ostvarite pravo na izbor postavki u pogledu privatnosti.  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja uvek nam se možete obratiti preko opcije kontaktirajte nas.

Globalna izjava o privatnosti

Ukoliko biste želeli da pogledate celokupan tekst Globalne politike privatnosti kompanije Visa, kao i regionalne, kliknite ispod.

Kako kontaktirati Globalnu kancelariju za privatnost kompanije Visa

The Visa sign outside the Foster City, California office.