Program prijavljivanja propusta kompanije Visa

Bezbednost na internetu ili sajber bezbednost je od ključnog značaja za kompaniju Visa jer želimo da olakšamo razmenu informacija o potencijalnim propustima, uspostavimo pravila za njihovo ispitivanje i pružimo potpunu zaštitu svima koji ta pravila poštuju.

Uvod

Sajber bezbednost je temelj na kome su izgrađene vrednosti kompanije Visa. Voleli bismo da nas obavestite ako saznate za potencijalne bezbednosne propuste u vezi sa proizvodima, uslugama, veb lokacijama i aplikacijama kompanije Visa. Razvili smo i primenjujemo ovaj program prijavljivanja propusta kako bismo olakšali razmenu informacija o potencijalnim propustima, uspostavili pravila za njihovo testiranje i pružili potpunu zaštitu svima koji ta pravila poštuju.

Očekivanja

Pravila programa

Potpuna zaštita

Prijavite propust

Kompanija Visa koristi sistem HackerOne za preliminarnu procenu i proveru odgovornosti poslatih prijava o propustima. Pošaljite prijavu.