credit card companies

Inovatori platnog sistema od prvog dana

Visa je u centru revolucije bezgotovinskog plaćanja od njegovih samih početaka, pre više od 55 godina.

Istorija kompanije Visa

Naše putovanje

Prekretnice


Hronologija događaja