Tri četvrtine srpskih preduzeća radije bi koristilo elektronske umesto papirnih računa