Upoznajte kompaniju Visa: Predstavljanje novog brend identiteta širom sveta

Evolucija brenda naglašava pouzdanost i snagu globalne Visa mreže zaslužne za kretanje novca po savremenim principima i širenje pristupa ekonomiji