Visa fondacija pruža podršku malim i mikro firmama u borbi protiv COVID-19 u vrednosti od 210 miliona dolara