Digitalizovano 16 miliona malih i mikro biznisa širom sveta uz podršku kompanije Visa