Centar za inovacije u Singapuru

Mesto za saradnju, dizajn i razvijanje novih iskustava digitalne trgovine.

Naše iskustvo

Tim za inovacije


Kako doći do našeg centra