Naše iskustvo

CEMEA Centar za inovacije podržava principe dizajniranja orijentisane ka ljudskom faktoru u cilju rešavanja jedinstvenih inovativnih potreba našeg regiona. Mnogo smo naučili tokom više od sedam godina učešća i rada u globalnoj mreži centara za inovacije, a sa partnerima smo radili na izgradnji opipljivih rešenja okrenutih ka potrebama klijenata. Naš objekat kapaciteta 10.000 kvadratnih metara je veliki, otvoren prostor koji pokreće saradnju i timski rad, a dizajniran je da ugosti klijente i partnere iz Centralne i Istočne Evrope, Bliskog istoka i Afrike u cilju izgradnje bezgotovinske ekonomije.

Vrste poseta u regionu CEMEA

Iskustvo sa inovacijama

Uključite se, bilo virtuelno, bilo uživo, u ključne trendove, tehnologije i Visa mogućnosti koje pokreću inovacije.

Otkriće

Saznajte sve što treba znati o ključnim temama iz oblasti inovacija i napravite zajedničku mapu inovacija.

Zajedničko stvaranje

Brz i efikasan razvoj novih digitalnih proizvoda kroz izgradnju i testiranje prototipa, pravljenje plana rešenja i pronalaženje probnih verzija.

Dizajn sprint

Specijalistička ekspertiza u oblasti dizajna za brzu izradu prototipa, radionica i UX validacije.

UX zdravstveni pregledi

Specijalistička ekspertiza u oblasti dizajna za brzu izradu prototipa, radionica i UX validacije.


Centar za inovacije u Dubaiju 

Adresa: UAE, Dubai, Al Falak Street, Al Sufouh 2, Dubai Media City

Studio za inovacije u Najrobiju