Jačanje finansijske inkluzije

Naši proizvodi pomažu onima koji nemaju pristup uslugama širom sveta.
Illustration: mobile phone displaying data transfer.

Slanje i prijem novca

U mnogim delovima sveta, ključna plaćanja između fizičkih lica mogu biti neefikasna i skupa. Da bi pomogla, kompanija Visa onima koji nemaju pristup uslugama nudi mogućnosti brzog, efikasnog i pouzdanog ličnog plaćanja.

Plaćanje svakodnevnih potrepština

Širom Afrike, Indije i drugih rastućih tržišta, elektronska plaćanja kompanije Visa pružaju onima koji nemaju pristup uslugama bolji način plaćanja potrepština, kao što su hrana, odeća, lekovi i prevoz.
Illustration: Sun with dollar sign in middle.

Prijem socijalnih davanja

Mnoge državne agencije koriste pripejd proizvode kompanije Visa da bi dostavile novac onima koji nemaju pristup bankama i uslugama i da bi prestale da distribuiraju gotovinu ili robu.

Partnerstvo za inkluziju

Postizanje bolje finansijske inkluzije zahteva saradnju sa vodećim partnerima.

Finansijska pismenost

Jačanje sveta poznavanjem finansija